Title Image

Vállalati politikánk

Gyors, Informatív, Hatékony és Környezettudatos Hulladékgazdálkodás Szolgáltatás
A Design Kft. vállalati politikája tartalmazza a minőség-, környezet-, egészségvédelmi és biztonsági alapelveinket.

A Design Kft. olyan típusú szolgáltatást nyújt a veszélyes és ipari hulladékok kezelésével, tanácsadással, szakértői tevékenységgel kapcsolatos feladatai során, amelynél döntő szerepe van az alkalmazottak szaktudásának, rugalmasságának és rátermettségének. Ezek a tényezők garantálják a szolgáltatás megbízható, gyors és színvonalas teljesítését, ezért igen fontosnak tartja a munkatársak körültekintő megválasztását, valamint szaktudásuk és tájékozottságuk folyamatos fejlesztését.

Feladatainak elvégzésében jelentős szerepet játszanak saját fejlesztésű technológiáink, de a különféle hulladékkezelő alvállalkozók is,  ezért kiválasztásuknál nagy körültekintéssel járunk el. Cégünk az alvállalkozók felé minőségi és mennyiségi elvárásokat fogalmaz meg, ezek alapján minősíti, auditálja és ellenőrzi azokat. A megválasztásunknál előnyben részesítjük a vállalati politikánk szerint tanúsított társaságokat.

A vállalati kultúra kialakításában, a rendszer működtetésben és fejlesztésében kiemelt szerepet tölt be a társaság vezetése. A menedzsment elkötelezte magát annak érdekében, hogy szolgáltatásainak minőségén felül, a biztonságos munkahely szigorú követelményeinek is teljes mértékben megfeleljen. A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazottak a vállalti politikát ismerjék, magukénak tudják és betartsák. Cégünk elhivatottnak érzi magát a folyamatos fejlődés gyakorlata mellett, dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával gondoskodik arról, hogy teljesíthetők legyenek azok a követelmények, amelyek a tevékenységek és szolgáltatások környezeti tényezőivel, biztonsági követelményeivel kapcsolatosak.

A szolgáltatásaink színvonalas teljesítése érdekében a társaság megkülönböztetett figyelmet fordít a jogszabályok maradéktalan betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra, valamint az igények – ezen belül a vállalt teljesítési határidők – kielégítésének pontosságára, a környezet megóvása és munkatársaink egészségének, biztonságának szavatolása mellett.

Ezek a törekvések hozzásegítették a cégünket ahhoz, hogy a jelenlegi piaci részesedését és a hulladékokkal kapcsolatos szolgáltatások területén elért elismertségét a szoros piaci verseny ellenére is fenntartsa, tovább növelje.