Title Image

Vonatkozó jogszabályok

Gyors, Informatív, Hatékony és Környezettudatos Hulladékgazdálkodás Szolgáltatás
Vonatkozó fontosabb jogszabályok

 •  a többször módosított 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, (Ht.)

 • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet (Vh. Rend.)

 • a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

 • a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (Hj Rend.)
 • a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.)

 • a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet (Fémrend.)

 • a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. VM rendelet, (VM rendelet)

 • a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (KvVM Rend.)

 • az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

 • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet (ADR Tv.)

 • a többször módosított 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról (ADR rend.)