Title Image

ADR szabványok

Gyors, Informatív, Hatékony és Környezettudatos Hulladékgazdálkodás Szolgáltatás
ADR (61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet) rendelet
A Feladó kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel összhangban van besorolva, és az ADR szerint közúton szállítható.

El kell látnia a szállítót információval és adatokkal, illetve szükség esetén fuvar- és kísérő okmányokkal (jóváhagyások, írásbeli utasítások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.).

Csak olyan csomagoló eszközöket, göngyölegeket, konténereket, IBC-t és tartányokat (tartály járműveket, tank konténereket) szabad használni, amelyek ADR jóváhagyással rendelkeznek és az adott anyag szállítására alkalmasak, illetve el vannak látva az ADR által előírt jelölésekkel.

Be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat.

A Szállító kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható.

Meg kell győződnie arról, hogy az előírt okmányok a szállító egységen vannak (SZ-lap, okmányok, írásbeli utasítások, stb.).

Szemrevételezéssel, meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.

Meg kell győződnie arról, hogy a tartány jármű, vagy tank-konténer, vagy csomagoló eszköz (pl. IBC) vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le.

Ellenőriznie kell, hogy a járművek ne legyenek túlterhelve.

Meg kell győződnie arról, hogy a járművön az előírt veszélyességi bárcákat és jelöléseket elhelyezték, küldeménydarabokon a jelöléseket (Sz-lap szám, bárcák, helyes szállítási megnevezés, feladó neve, EWC kód, feladási dátum) feltüntették.

Meg kell győződnie arról, hogy a járművezető számára az előírt okmányok (pl. írásbeli utasítás), ill. az előírt eszközök a járművön vannak-e.

Általános információk, amelyeket a fuvarokmánynak tartalmaznia kell:

  • UN szám
  • helyes szállítási megnevezés, szükség esetén a műszaki, kémiai, vagy biológiai megnevezéssel kiegészítve,
    áruosztály
  • ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoport
  • ADR rövidítés

  • küldeménydarabok száma, fajtája
  • veszélyes árunkénti összes mennyiség
  • feladó neve, címe
  • címzett neve, címe

A hulladékra vonatkozó különleges előírások

Amennyiben veszélyes árut tartalmazó hulladékot szállítanak, az UN szám és a helyes szállítási megnevezés után kell írni a “HULLADÉK” szót, mint pl.: UN 3077 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N.(…)9,III.


A jogszabályok alapján Design Kft-nek kötelessége megtagadni minden szabálytalanul előkészített hulladék elszállítását!