Title Image

ADR standards

Fast, Informative, Effective and Environmental Waste Management Service
ADR (61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet) rendelet
A Feladó kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel összhangban van besorolva, és az ADR szerint szállítható.

El kell látnia a szállítót információval és adatokkal, illetve szükség esetén fuvar- és kísérő okmányokkal (jóváhagyások, írásbeli utasítások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.).

Csak olyan csomagoló eszközöket, konténereket, IBC-ket és tartányokat (tartály járműveket, tank konténereket) szabad használni, amelyek ADR jóváhagyással rendelkeznek és az adott anyag szállítására alkalmasak, illetve el vannak látva az ADR által előírt jelölésekkel.

Be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat.

A Szállító kötelezettségei

Meg kell győződnie arról, hogy a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható.

Meg kell győződnie arról, hogy az előírt okmányok a szállító egységen vannak (SZ-kísérő okmány, írásbeli utasítások stb.).

Szemrevételezéssel, meg kell győződnie arról, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.

Meg kell győződnie arról, hogy a tartány jármű, vagy tank-konténer, vagy csomagoló eszköz (pl. IBC) vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le.

Ellenőriznie kell, hogy a járművek ne legyenek túlterhelve.

Meg kell győződnie arról, hogy a járművön az előírt veszélyességi bárcákat és jelöléseket elhelyezték, küldeménydarabokon a jelöléseket (Sz-lap szám, bárcák, helyes szállítási megnevezés, feladó neve, EWC kód, feladási dátum) feltüntették.

Meg kell győződnie arról, hogy a járművezető számára az előírt okmányok (pl. írásbeli utasítás), ill. az előírt eszközök a járművön vannak-e.

Általános információk, amelyeket a fuvarokmánynak tartalmaznia kell:

  • UN szám
  • helyes szállítási megnevezés, szükség esetén a műszaki, kémiai, vagy biológiai megnevezéssel kiegészítve,
    áruosztály
  • ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoport
  • ADR rövidítés

  • küldeménydarabok száma, fajtája
  • veszélyes árunkénti összes mennyiség
  • feladó neve, címe
  • címzett neve, címe

A hulladékra vonatkozó különleges előírások

Amennyiben veszélyes árut tartalmazó hulladékot szállítanak, az UN szám és a helyes szállítási megnevezés után kell írni a “HULLADÉK” szót, mint pl.: UN 3077 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N.(…)9,III.


According to the law Design Ltd. has a duty to refuse to accept any irregular shipment!