Design Kft

Egyedi Gyártású Fajsúly Alapú Szeparátor Beszerzése A „DESIGN” Kft-Nél GINOP-2.1.8-17-2017-00891

SZÉCHENYI 2020 támogatási rendszeréhez 2017. decemberében benyújtott, 2018. április 18-án kiértesített pályázatunk sikeresen zárult. A pályázat keretében 12.332.500 Ft támogatásban részesültünk, melyet egy COGELME SNF-PF 55-S típusú szeparátor berendezés vásárlására használtunk fel, melyen szárazelemek és egyéb fémtartalommal bíró hulladékok aprításából származó frakciókat dolgozzuk fel. A projekt eredményeként a leválasztott frakciókat anyagában hasznosítjuk.

Gyakornokok Foglalkoztatása A DESIGN Korlátolt Felelősségű Társaságnál GINOP-5.2.4-16-2016-00248

Kedvezményezett: DESIGN Kft.

Tervezett befejezés: 2017.11.30

SZÉCHENYI 2020 támogatási rendszeréhez 2016. novemberében benyújtott, 2017.február 09-én kiértesített pályázatunk sikeresen zárult. A pályázat keretében 7.787.650 Ft támogatásban részesültünk, melyet 3 fő gyakornok foglalkoztattatására tudtunk felhasználni. Lehetőségünk nyílt eszközbeszerzésre is; gyakornokok részére laptopokat vásároltunk.

Támogatási intenzitás: 100%

Pályázat GINOP-2.1.8-17-2017-00891

Projekt összefoglaló

 • Kedvezményezett neve: DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (pályázat benyújtása idején „DESIGN” Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.)
 • Projekt címe: Egyedi gyártású fajsúly alapú szeparátor beszerzése a „DESIGN” Kft.-nél
 • Támogatási összeg: 12 332 500 Ft
 • Támogatás mértéke: 50 %
 • Projekt tartalma: A DESIGN Kft a pályázat keretében 12.332.500 Ft támogatásban részesült, melyet egy db COGELME SNF-PF 55-S típusú szeparátor berendezés vásárlására használt fel. A berendezésen szárazelemek és egyéb fémtartalommal bíró hulladékok aprításából származó frakciókat dolgoz fel társaság, a projekt eredményeként a leválasztott frakciókat anyagában hasznosítja.
  A beruházást a DESIGN Kft. 6000 Kecskemét, Ipar utca 6. alatti telephelyén (hrsz.: 8364/18) valósította meg.
 • Projekt befejezésének dátuma: 2018.10.26.
 • Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00891

Tetőcsere program tájékoztató 2018

A tavasz beköszöntével sok ingatlantulajdonos nekilát környezete szépítésének, épületei felújításának. Az elhasználódott, elkopott, kitöredezett azbesztpala tetővel rendelkező házak tulajdonosait azonban gyakran az tartja vissza a tetőfelújítástól, hogy az egészségre káros, veszélyes hulladéknak minősülő azbesztpala elszállítása, kezelése nem egyszerű feladat.

A Design Kft. ebben szeretne segítségére lenni. Társaságunk rendelkezik valamennyi szükséges hatósági engedéllyel, szállítójárművel, csomagolóeszközzel, kezelő telephellyel és több évtizedes tapasztalattal. Több neves hazai tetőgyártó és forgalmazó céggel együttműködve, komplex megoldást kínálunk erre a problémára!

Nálunk vagy a tetőforgalmazó partnerénél be tudja szerezni a veszélyes hulladék szállításához szükséges UN minősített big-bag zsákokat – nagyobb mennyiség esetén a gyűjtésre alkalmas acélkonténert is ki tudunk helyezni. A bontás végeztével csak jeleznie kell nekünk, hogy a hulladék elszállításra kész, mi az ajánlatban/szerződésben meghatározott határidőn belül elszállítjuk Öntől a veszélyes hulladékot, majd azt a jogszabályi erőírásoknak megfelelő módon ártalmatlanítjuk.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a háztulajdonosok ezen biztonságos és kényelmes megoldás ismeretében bátrabban látnak neki a feladatnak, így egyre több elégedett ügyfelet tudhatunk a magunkénak. Amennyiben Ön is érintett, kereskedő kollégáink készséggel állnak rendelkezésére: http://designkft.hu/elerhetosegek/

A szükséges tennivalókról az alábbi linken talál egyszerű összefoglalót:

Tetőcsere_program_tájékoztató_Design_2018

Üdvözlettel: Design Kft.

EKÁER

Tisztelt Partnerünk!

2015. január 1-től lépett életbe Magyarországon az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER), melynek végrehajtási rendelete az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 2015. március 2-től hatályos. A jogszabályban foglaltak alapján minden útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó tevékenységet be kell jelenteni; első belföldi adóköteles értékesítést kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

A végrehajtási rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nem tartozik a rendelet hatálya alá:

 • azok a hulladékok, amelyeket hulladékkezelési szolgáltatás keretében veszünk át a partnerektől és a szolgáltatás ellenértékeként a partner fizet cégünknek,
 • az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek közúti fuvarozása, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, valamint a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék.Társaságunk jellemzően az alábbi hulladékokat vásárolja/vásárolhatja meg a hulladék minőségének függvényében:
 • A fentiekben foglaltak alapján belföldi viszonylatban azon hulladékszállításokat kell az EKÁER-ben bejelenteni, melynek első belföldi adóköteles értékesítése is megvalósul annak közúti fuvarozásával együtt, melynél figyelembe javasolt venni a mentességi intézményben foglalt tömeg (2500 kg) és értékhatárokat (5 millió forint).
 • 13 02 05* azonosító kódú fáradt olaj hulladék,
 • 15 01 01 azonosító kódú papír csomagolási hulladék,
 • 15 01 02 azonosító kódú műanyag csomagolási hulladék.A fenti hulladékok fuvarozásával kapcsolatos bejelentést, – figyelembe véve, hogy ezen hulladékokat cégünk vásárolja meg és fuvaroztatja el, – cégünk jelenti be az EKÁER elektronikus felületén (http://ekaer.nav.gov.hu), a végrehajtási rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel. A DESIGN Kft. bejelentési kötelezettsége kizárólag a cégünk által felvásárolt hulladékok fuvarozására terjed ki.A hulladékkezelési szolgáltatás keretében átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása (melyek után Önök térítési, szolgáltatási díjat fizetnek Cégünknek) Társaságunk jogértelmezése szerint nem EKÁER bejelentés kötelesek.
 • Kecskemét, 2015. március 9.
 • Az EKÁER rendszer leírása, jogszabályok http://ekaer.nav.gov.hu honlapon érhetők el.

Hulladékhasznosítási technológia fejlesztése a Design Kft-nél

GOP-2.1.4-09/H-2010-0030

Az Új Széchenyi Terv keretein belül 2013. augusztus 31.-re megvalósult a Design Kft. hulladékhasznosítási technológia fejlesztésére irányuló beruházása.

Cégünk már évek óta egy fejlett technológiai alapokon nyugvó hulladékhasznosító eljárás létrehozásán fáradozott a telephelyén, azonban a beruházás magas költségei miatt ezidáig ez nem valósulhatott meg. 2010. augusztusában az Új Széchenyi Terv keretein belül vállalkozásunk támogatást nyert aGOP-2.1.4-09/H-2010-0030 számú „Hulladékhasznosítási technológia fejlesztése a Design Kft-nél” című pályázatával, mely kapcsán 121 523 687,- Ftvissza nem térítendő pénzügyi támogatásra lett jogosult.READ MORE

Technológia fejlesztése a Design Kft.-nél

GOP-2.1.1-09/A-2009-1327

2009.évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték.

A projektnek köszönhetően korszerű hulladékkezelési és hasznosítási eljárás alkalmazására nyílt módunk az elem, akkumulátor hulladék  hasznosító gépsor és egy hulladékaprító berendezés beszerzésével. További két korszerűen felszerelt anyagmozgató targonca segíti  hulladék kezelési munkánkat.READ MORE

Telephelyfejlesztés a Design Kft.-nél

 DAOP-1.1.1.E-2009-0096

2009. évben sikeresen pályáztunk Kecskemét, Ipar utca 6. szám alatti telephelyünk fejlesztésére.  Pályázatunkról az alábbiakban készítettünk egy összefoglalót.

Projekt célja: A cégünk – működési helyszínéül szolgáló – telephelyének modernizációját, bővítését, kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megőrzése, javítása mellett.READ MORE