Title Image

Archive

Hulladékártalmatlanítás

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása Társaságunk két saját tulajdonú, C típusú veszélyes hulladék lerakóval rendelkezik,

ADR szerinti fuvarozás

  ADR szerinti közúti hulladékfuvarozás Cégünk közel három évtizedes szakmai tapasztalattal bír a hulladékok ADR szerinti közúti

Szolgáltatásaink

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásaink   Hulladékok országos szintű begyűjtése Hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása Hulladékok előkezelése, kezelése

Hulladékhasznosítás

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítása Az átvett hulladékot típusának megfelelően, cégünk azok újrahasznosítást és hasznosítását preferálja.

Hulladékkezelés

A hulladék szennyező és káros hatásának csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy