Title Image

EKÁER

EKÁER

Tisztelt Partnerünk!

2015. január 1-től lépett életbe Magyarországon az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER), melynek végrehajtási rendelete az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 2015. március 2-től hatályos. A jogszabályban foglaltak alapján minden útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó tevékenységet be kell jelenteni; első belföldi adóköteles értékesítést kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

A végrehajtási rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nem tartozik a rendelet hatálya alá:

  • azok a hulladékok, amelyeket hulladékkezelési szolgáltatás keretében veszünk át a partnerektől és a szolgáltatás ellenértékeként a partner fizet cégünknek,
  • az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek közúti fuvarozása, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, valamint a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti fémkereskedelmi engedélyköteles termék.Társaságunk jellemzően az alábbi hulladékokat vásárolja/vásárolhatja meg a hulladék minőségének függvényében:
  • A fentiekben foglaltak alapján belföldi viszonylatban azon hulladékszállításokat kell az EKÁER-ben bejelenteni, melynek első belföldi adóköteles értékesítése is megvalósul annak közúti fuvarozásával együtt, melynél figyelembe javasolt venni a mentességi intézményben foglalt tömeg (2500 kg) és értékhatárokat (5 millió forint).
  • 13 02 05* azonosító kódú fáradt olaj hulladék,
  • 15 01 01 azonosító kódú papír csomagolási hulladék,
  • 15 01 02 azonosító kódú műanyag csomagolási hulladék.A fenti hulladékok fuvarozásával kapcsolatos bejelentést, – figyelembe véve, hogy ezen hulladékokat cégünk vásárolja meg és fuvaroztatja el, – cégünk jelenti be az EKÁER elektronikus felületén (https://ekaer.nav.gov.hu), a végrehajtási rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel. A DESIGN Kft. bejelentési kötelezettsége kizárólag a cégünk által felvásárolt hulladékok fuvarozására terjed ki.A hulladékkezelési szolgáltatás keretében átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása (melyek után Önök térítési, szolgáltatási díjat fizetnek Cégünknek) Társaságunk jogértelmezése szerint nem EKÁER bejelentés kötelesek.
  • Kecskemét, 2015. március 9.
  • Az EKÁER rendszer leírása, jogszabályok https://ekaer.nav.gov.hu honlapon érhetők el.